Search form

ʻEkisotosi 15:8

8Pea ʻi he mānava mālohi ʻo hoʻo fofonga, naʻe tānaki fakataha ai ʻae ngaahi vai,

naʻe tuʻu totonu ʻae ngaahi vai ʻo hangē ha ʻesi,

pea naʻe mohe ʻae loloto ʻi loto tahi.