Search form

ʻEkisotosi 15:9

9Naʻe pehē ʻe he fili, ‘Te u tuli, te u lavaʻi, te u vahevahe ʻae koloa ʻoe vete;

ʻe mākona ʻeku holi kiate kinautolu;

teu unuhi hake ʻeku heletā, ʻe fakaʻauha ʻe hoku nima ʻakinautolu.’