Search form

ʻEkisotosi 23:13

13“Pea ko e meʻa kotoa pē kuo u tala kiate kimoutolu, mou tokanga lelei ki ai: pea ʻoua siʻi naʻa ke lea ki he hingoa ʻoe ngaahi ʻotua kehe, pea ke ʻoua naʻa ongoʻi ia mei homou ngutu.