Search form

ʻEkisotosi 23:18

18“ʻOua naʻa ke ʻatu ʻae toto ʻo hoku feilaulau fakataha mo e mā kuo fakalēvani: pea ʻoua naʻa tuku ʻae ngako ʻo hoku feilaulau ki he ʻapongipongi.