Search form

ʻEkisotosi 23:25

25Pea te mou tauhi ʻa Sihova ko homou ʻOtua, pea te ne tāpuakiʻi hoʻo mā mo hoʻo vai: pea te u toʻo ʻae mahaki ʻo ʻave ia meiate kimoutolu.