Search form

ʻEkisotosi 23:27

27“Te u fekau ke muʻomuʻa ʻiate koe hoku manavahēʻia, pea te u fakaʻauha ʻae kakai kotoa pē ʻaia te ke hoko ki ai, pea te u ngaohi ha ngaahi fili ke nau fulituʻa kiate koe.