Search form

ʻEkisotosi 23:31

31Pea te u tuku ho ngataʻanga mei he tahi Kulokula, ʻo aʻu ki he tahi ʻoe kakai Filisitia, pea mei he toafa ʻo aʻu ki he vaitafe lahi: he te u tukuange ʻae kakai ʻoe fonua ki homou nima; pea te ke kapusi ʻakinautolu mei ho ʻao.