Search form

ʻEkisotosi 23:5

5Kapau ʻoku ke mamata ki he ʻasi ʻo ia ʻoku fehiʻa kiate koe ʻoku tokoto kuo taʻomia ia ʻe heʻene kavenga, pea ʻoku ʻikai te ke fie tokoni ia, ko e moʻoni te ke tokoni ia.