Search form

ʻEkisotosi 23:7

7Taʻofi koe ke ke mamaʻo mei he meʻa loi: pea ʻoua naʻa ke tāmateʻi ʻae taʻehalaia mo e māʻoniʻoni: koeʻuhi ʻe ʻikai te u fakatonuhia ʻae angakovi.