Search form

ʻEkisotosi 25:10

10¶ “Pea te nau ngaohi ha puha ʻoe ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe nima mo e toe ʻa hono lōloa ʻo ia, pea ko e hanga ʻe tolu ʻa hono māukupu, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māʻolunga.