Search form

ʻEkisotosi 25:21

21Pea te ke hilifaki ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ki ʻolunga ki he funga puha; pea te ke ʻai ki loto ʻi he puha ʻae tohi ʻoe fuakava ʻaia te u ʻatu kiate koe.