Search form

ʻEkisotosi 25:22

22Pea te u fakafetaulaki ʻi ai kiate koe, pea te tā lea ai mo koe mei ʻolunga ʻi he nofoʻanga ʻaloʻofa, mei he vahaʻa ʻoe ongo selupimi, ʻaia ʻoku ʻi he funga ʻoe puha ʻoe fuakava, ki he ngaahi meʻa kotoa pē ʻaia te u fekau atu ai kiate koe, ki he fānau ʻa ʻIsileli.