Search form

ʻEkisotosi 25:23

23¶ “Pea te ke ngaohi foki ʻae palepale mei he ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe fā ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe ua ʻa hono māukupu ʻo ia, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māʻolunga.