Search form

ʻEkisotosi 25:31

31¶ “Pea te ke ngaohi ʻae tuʻunga maama koula haohaoa: ʻe ngaohi ʻae tuʻunga maama ʻaki ʻae ngāue tuki: ko hono kau, mo hono ngaahi pasanga mo hono ngaahi ipu siʻi, mo hono ngaahi teunga potopoto, mo hono ngaahi fisiʻiʻakau, ʻe ʻi he meʻa pe ko ia.