Search form

ʻEkisotosi 25:33

33Ko e ipu ʻaiʻanga lolo ʻe tolu kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻi telie, ko e teunga potopoto mo hono fisiʻiʻakau ʻi he pasanga ʻe taha; mo e ipu ʻaiʻanga lolo ʻe tolu kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻi telie ʻi he pasanga ʻe taha, mo hono teunga potopoto mo hono fisiʻiʻakau: pea ʻe pehē pe ʻi he pasanga ʻe ono ʻoku tuʻu ʻi he tuʻunga maama.