Search form

ʻEkisotosi 25:9

9Te mou ngaohi ia ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa kotoa pē te u fakahā kiate koe, ki he fakatātā ʻoe fale fehikitaki, mo e fakatātā ʻo hono ngaahi nāunau kotoa pē.