Search form

ʻEkisotosi 26:10

10Pea te ke ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻoe puipui ʻe taha ʻaia ʻoku ʻituʻa ʻi he hokoʻanga, mo e kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻoe puipui ʻoku hokohoko ki hono ua.