Search form

ʻEkisotosi 26:13

13Pea ko e hanga ʻe ua ʻi he faʻahi ʻe taha, mo e hanga ʻe ua ʻi he faʻahi ʻe taha ʻo ia, ʻoku toe ʻi hono lōloa ʻoe ngaahi puipui ʻoe fale fehikitaki, ʻe tāupe ia ki hono faʻahi ʻe ua ʻoe fale ʻi he potu ni, mo e potu na ke ʻufiʻufi ia.