Search form

ʻEkisotosi 26:14

14“Pea te ke ngaohi ʻae meʻa fakapulonga ki he fale fehikitaki ʻaki ʻae ngaahi kili ʻoe sipitangata kuo tuku kula, mo e meʻa fakapulonga ʻe taha kituʻa ʻi he ngaahi kiliʻi pasa.