Search form

ʻEkisotosi 26:21

21Mo honau tuʻunga siliva ʻe fāngofulu; ko e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha.