Search form

ʻEkisotosi 26:32

32Pea ke tautau ia ki he pou ʻe fā ʻoe ʻakau ko e sitimi kuo ʻaofi ʻaki ʻae koula; ko e koula pe honau ngaahi tautauʻanga, ki honau tuʻunga siliva ʻe fā.