Search form

ʻEkisotosi 26:33

33¶ “Pea te ke tautau ʻae puipui ʻi lalo ʻi he ngaahi fakamaʻu, koeʻuhi ke ke ʻomi ki ai ki he loto puipui ʻae puha ʻoe fuakava: pea ʻe vaheʻi kiate kimoutolu ʻe he puipui ʻae Potu Tapu mei he Potu Toputapu ʻaupito.