Search form

ʻEkisotosi 26:36

36Pea te ke ngaohi ʻae meʻa tautau ki he matapā ʻoe fale fehikitaki, ʻoe lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, kuo ngaohi ʻaki ʻae tuitui poto.