Search form

ʻEkisotosi 26:4

4Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi kavei lanumoana ki he kapa ʻoe puipui ʻe taha mei he kapa ʻi he hokoʻanga; pea ke fai pehē pe, ʻi he kapa ʻoe puipui ʻe taha, ʻi he hokoʻanga ʻo hono ua.