Search form

ʻEkisotosi 26:7

7¶ “Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi puipui mei he fulufulu ʻi kosi ke fakapulonga ʻaki ʻae fale fehikitaki: ke ke ngaohi ʻae puipui ʻe hongofulu ma taha.