Search form

ʻEkisotosi 27:11

11Pea ʻe pehē pe ki he potu tokelau, ʻe ai ʻae ngaahi puipui tautau ko e hanga ʻe uangeau hono lōloa, mo hono pou ʻe uofulu mo honau tuʻunga palasa ʻe uofulu; ko e ngaahi tautauʻanga ʻe ʻi he ngaahi pou mo honau ngaahi meʻa tākai ko e siliva.