Search form

ʻEkisotosi 27:17

17Ko e ngaahi pou kotoa pē ʻoku tuʻu takatakai ʻi he lotoʻā ʻe tākai ʻaki ia ʻae siliva; ʻe siliva honau tautauʻanga, pea ko e palasa honau ngaahi tuʻunga.