Search form

ʻEkisotosi 27:19

19Ko e ngaahi ipu kotoa pē, ʻoe fale fehikitaki ʻi hono fāinga ngāue kotoa pē, mo hono ngaahi faʻo kotoa pē ʻo ia, mo e ngaahi faʻo kotoa pē ʻoe lotoʻā, ko e palasa ia.