Search form

ʻEkisotosi 27:20

20¶ “Pea te ke fekau ki he fānau ʻa ʻIsileli, koeʻuhi ke nau ʻomi kiate koe ʻae lolo ʻolive maʻa kuo tuki, ki he maama, koeʻuhi ke fakaulo maʻu pe ʻae maama,