Search form

ʻEkisotosi 27:21

21‌ʻI he fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he tuʻapuipui, ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻoe fuakava, ʻe tuʻu ʻi ʻai ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha mei he efiafi ki he pongipongi, ʻi he ʻao ʻo Sihova: ko e fekau fai maʻu pe ia ʻo taʻengata ki honau ngaahi toʻutangata, koeʻuhi ko e fānau ʻa ʻIsileli.