Search form

ʻEkisotosi 27:3

3Pea te ke ngaohi hono ngaahi ipu fakatalinga efuefu, mo hono ngaahi huo lafalafa, mo hono ngaahi ipu luoluo, mo hono ngaahi huhu, mo e ngaahi ipu ʻaiʻanga afi: ko hono ngaahi ipu kotoa pē ke ke ngaohi ʻaki ia ʻae palasa.