Search form

ʻEkisotosi 27:5

5Pea ke ʻai ia ki lalo ʻi hono ngataʻanga ʻoe feilaulauʻanga ki loto, koeʻuhi ke hoko atu ʻae meʻa vangavanga ʻo aʻu hifo ki he vaeua ʻoe feilaulauʻanga.