Search form

ʻEkisotosi 28:1

1“PEA te ke ʻomi kiate Ko e ho taʻokete ko ʻElone, mo hono ngaahi foha mo ia, mei he fānau ʻa ʻIsileli, koeʻuhi ke ngāue ia kiate au ʻi he ngāue ʻae taulaʻeiki, ʻio, ʻa ʻElone, mo Natapi, mo ʻApiu, mo ʻEliesa, mo ʻItama, ko e ngaahi foha ʻo ʻElone.