Search form

ʻEkisotosi 28:14

14Mo e seini koula haohaoa ʻe ua ʻi hono mui ʻe ua; te ke ngaohi ia ʻi he ngāue fihifihi, pea fakamaʻu ʻae ongo seini fihifihi ki he ongo fakamaʻu.