Search form

ʻEkisotosi 28:21

21Pea ʻe ʻi he maka ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ko e hongofulu ma ua, ʻo fakatatau ki honau hingoa, ʻo hangē ko e tongitongi ʻoe mama: ʻe tuʻutaki taha mo hono hingoa ʻo fakatatau mo honau faʻahinga ʻe hongofulu ma ua.