Search form

ʻEkisotosi 28:25

25Pea ko hono potu kehe ʻe ua ʻoe seini fihifihi te ke fakamaʻu ki he fakamaʻu, ʻo tuku ia ki he potu ʻe ua ʻoe uma ʻi he ʻefoti ʻi hono ʻao.