Search form

ʻEkisotosi 28:27

27Pea te ke ngaohi ʻae kavei koula ʻe ua, ʻo ʻai ia ki he potu ʻe ua ʻoe ʻefoti ʻi lalo, ʻo ofi ki hono potu ki ʻao, ʻo hangatonu atu ki he fakamaʻu ʻe taha, ʻi ʻolunga ʻi he noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti.