Search form

ʻEkisotosi 28:28

28Pea te nau nonoʻo ʻae sīfafatafata ʻaki ʻa hono ngaahi kavei ki he kavei ʻe ua ʻoe ʻefoti, ʻaki ʻae noʻo lanumoana, koeʻuhi ke ʻi ʻolunga ia ʻi he noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti, pea koeʻuhi ke ʻoua naʻa vete ʻae sīfafatafata mei he ʻefoti.