Search form

ʻEkisotosi 28:35

35Pea ʻe ʻai ia kia ʻElone ke fai ʻae tauhi: pea ʻe ongona hono kini ʻoka hū atu ia ki he potu māʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea ʻi heʻene haʻu kituʻa, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mate ia.