Search form

ʻEkisotosi 28:39

39¶ “Pea te ke ʻai ʻae tuitui ki he kofu ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo ke ngaohi ʻae tatā ʻaki ʻae tupenu tuʻovalevale, pea ke ngaohi hono noʻo ʻaki ʻae ngāue ʻoe tuitui.