Search form

ʻEkisotosi 28:40

40¶ “Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi kofu maʻae ngaahi foha ʻo ʻElone, pea ke ngaohi ʻae ngaahi noʻo moʻonautolu, mo ke ngaohi ʻae ngaahi tatā moʻonautolu, ke fakaʻeiʻeiki pea ke matamatalelei.