Search form

ʻEkisotosi 28:42

42Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi kofu vaʻe moʻonautolu ke ʻufiʻufi ʻenau telefua: te nau hifo mei he noʻotangavala ki he ʻateʻivaʻe: