Search form

ʻEkisotosi 28:43

43Pea ʻe ʻai ia kia ʻElone, pea ki hono ngaahi foha, ʻoka nau ka haʻu ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, pe ʻi heʻenau haʻu ʻo ofi ki he feilaulauʻanga, ke tauhi ʻi he potu māʻoniʻoni; telia naʻa nau fai hala, pea mate ai; ko e fekau tuʻumaʻu ʻeni kiate ia, pea ki hono hako ʻamui ʻiate ia.