Search form

ʻEkisotosi 28:6

6Pea te nau ngaohi ʻae ʻefoti ʻaki ʻae koula, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, ʻi he ngāue fakapotopoto.