Search form

ʻEkisotosi 29:1

1“PEA ko e meʻa ʻeni te ke fai kiate kinautolu ke fakatapui ʻakinautolu, ke tauhi kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki: ʻOmi ha pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata ʻe ua taʻehaʻana-mele.