Search form

ʻEkisotosi 29:10

10Pea te ke fekau ke ʻomi ʻae pulu tangata ki he mata fale fehikitaki ʻoe kakai: pea ko ʻElone mo hono ngaahi foha te nau hili honau nima ki he ʻulu ʻoe pulu tangata.