Search form

ʻEkisotosi 29:12

12Pea te ke toʻo ʻae toto ʻoe pulu tangata ʻo ai ia ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga ʻaki ho tuhu, pea lilingi hono toto kotoa pē ʻoku toe ki lalo ʻi he veʻe feilaulauʻanga.