Search form

ʻEkisotosi 29:13

13Pea te ke toʻo ʻae ngako kotoa pē ʻoku ne ʻufiʻufi ʻae toʻotoʻonga ʻi loto, ʻae ʻahu mo e ʻate, mo e kofuua ʻe ua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻo tutu ia ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga.