Search form

ʻEkisotosi 29:15

15¶ “Pea te ke toʻo foki ʻae sipitangata ʻe taha; pea ko ʻElone mo hono ngaahi foha te nau hili honau nima ki he ʻulu ʻoe sipitangata.