Search form

ʻEkisotosi 29:17

17Pea te ke tafa ʻae sipitangata ke iiki, pea fufulu ʻae toʻotoʻonga ʻi loto ʻo ia, mo hono kauvaʻe, ʻo ʻai ia ki hono ngaahi konga, pea ki hono ʻulu.